Şöminede Uyulması Gereken Kurallar

Şömine:

Baca ve şöminenin kurulması KASIM 1990 tarihli 24-2-2 Birleşik Teknik Dokümanında (DTU) (referans AFNOR DTU P 51-203) yapılan açıklamalara uygun olmalıdır. Sorumluluğumuz şöminenin verilmesiyle sınırlanmıştır. Tesisatın kurulması yürürlükte olan kurallara uygun olarak bu tür işleri yapmakta uzmanlaşmış ve tüm sorumluluğu üstlenebilecek yetkili kuruluşların kalifiye elemanları tarafından yapılmalıdır.

Tanıtma:

Sistem, birbirlerine bir özel geçme yöntemiyle bağlanmış FT 20 dökme demir parçalar grubundan oluşmaktadır, sızdırmazlık ateşe dayanıklı bir macunla sağlanmıştır.

Grup, ısıtma gövdesinin dışına uygun şekilde yerleştirilmiş cıvata ve somunlarla bağlanmıştır. Kapak contası, cam tamponu, seramik levha (yanma bölmeleri için) gibi ilave edilecek parçalar amyantsız olacaktır. Şöminelerin, ısıtma gövdesi dış yüzeylerinin tamamı yalıtkan levhalardan oluşmuş bir dahili ısı toplama havası devresi vardır (prizmatik şömineler dışında). Şöminelerde, üst taraftan deflektörle tespit edilmiş olan bir dekoratif “Levha” dan oluşan çift şömine tabanı bulunmaktadır (prizmatik şömineler dışında). Sonuç olarak, bu levhanın sökülmesi ve takılması detektörün daha önceden sökülmesine bağlıdır(prizmatik şömineler dışında).

Çalışma özellikleri:

Tavsiye edilen yakıtlar; Ürünlerimiz sadece odun yakmak için tasarlanmıştır meşe, gürgen, kayın, vb. Sert ağaç yumuşağa göre tercih edilir: kavak, söğüt, vb. Çok şiddetli olarak yandıklarından reçineliler tavsiye edilmezler. Sadece nem oranı %20’ nin altında olan kuru ağaç kullanın (bunun anlamı, kesildikten sonra kapalı ve iyi havalandırılan bir yerde 2 yıl bekletilmiş ağaç demektir).

Yeni kesilmiş ağacın verimi daha düşüktür ve daha çok katran oluşmasına neden olur, bundan başka yeni kesilmiş veya kurumamış ağaç ateşi boğarak anormal bir katran birikimine yol açar ve sonuç olarak bir şömine yangını çıkabilir.

Kullanılması yasaklanmış yakıtlar:

 • Sert mineral yakıtlar örneğin kömür, vb...
 • Afrika kökenli ağaçlar: örneğin akaju, vb...
 • Tuzlu ortamda beklemiş ağaçlar.
 • Yanma veya yakmayı kolaylaştırmak için yağ, alkol, akaryakıt, vb... gibi kimyasal madde ve sıvıların kullanılması kesinlikle yasaktır.

Doldurma:

 • Odun doldururken kapağı yavaşça açınız, baca klapesi olan sistemlerde klapeyi açınız.
 • Normal maksimum odun doldurma kapasitesi: 12 ile 15 cm çapında 3 veya 4 kütük.
 • Daha yavaş bir yanma için odun koymadan önce alevlerin alçalmasını bekleyiniz ve kor halindeki çok canlı ateş üzerine odun koymaktan kaçınınız.

Önemli uyarılar:

 • Şömineyi aşırı derecede ısıtmak tehlikelidir.
 • Çıra, çalı, sarmaşık dalı, saman, karton yakılması kesinlikle tavsiye edilmez.
 • Çöp atıkları, plastik ürünler, vb... yakılmamalıdır.
 • Yanmakta olan şömineye dokunmamalı ve çocuklar uzak tutulmalıdır, yanma tehlikesi vardır.Ateş yükseltilmemelidir.
 • Yanma havası girişleri hiçbir şekilde değiştirilmemelidir.
 • Yanma bölmesinin sökülmesi yasaktır.
Aytaş Şömine
Adres
Mithatpaşa Caddesi No:555/A
35310 Güzelbahçe / İzmir
Telefon
+90 (232) 234 60 22
E-posta
info@aytassomine.com.tr
&

Copyright © 2010 Aytaş Şömine

Tasarım ve uygulama: Turhan